OBJEKTIF

  1. Menganjurkan majlis pengajian kitab-kitab Turath (tradisional) bersama para ulama terkenal khususnya dari al-Azhar al-Syarif.
  2. Memperkenalkan ulama al-Azhar dan para ulamak bertaraf dunia kepada para penuntut ilmu.
  3. Menganjurkan majlis periwayatan hadith (Majlis Sama’) secara bersanad.
  4. Memperkenalkan Malaysia sebagai sebuah negara yang serius dalam aktiviti keilmuan Islam.
  5. Melahirkan para ulama Melayu khususnya dari Malaysia yang pakar dalam bidang-bidang ilmu Islam.