loader image

Q&A Artikel Ruwaq Jawi​​

Kalimah Quburiyyun secara bahasa bererti “mereka yang dinisbahkan kepada kubur”. Maka dari sudut bahasa, golongan

Bolehkah Menghias Kening Menggunakan ‘Embroidery’ ? Islam mengharuskan perhiasan buat diri para muslim dan muslimah

Beberapa lokasi utama di Malaysia dikejutkan dengan bencana banjir yang telah meragut beberapa nyawa serta

  Apa yang boleh kita lakukan di bulan kelahiran junjungan nabi kita Muhammad ﷺ ini,

Sekiranya kita membaca karya-karya penulisan berkenaan baginda Muḥammad saw dengan secara inṣāf (adil), jujur, berfakta

Soalan Sebilangan masyarakat menganggap Islam menyekat kebebasan beragama kerana membenarkan pembunuhan orang yang murtad; apakah

Bahasa Arab merangkumi: Al-Ishtirāq iaitu satu lafaz yang mengandungi lebih daripada satu makna. Al-Irtibāṭ iaitu

Soalan Adakah ada riwayat yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wa sallam menangis kerana rindu

     Antara keistimewaan yang terkandung dalam lafaz Arab ialah Al-Ḥaqīqah dan Al-Majāz. Jika saya kata:

Ingin Menjadi Pentafsir al-Quran ? ____________________________ Berikut adalah kriteria yang dikongsikan oleh mantan mufti Mesir